By- og Miljøforvaltningen

By

 • Byggesagsbehandling
 • Kommune- og lokalplanlægning
 • Partnerskaber om byens udvikling, Gladsaxe Erhvervsby og samarbejde med detailhandelen
 • Ejendomsbeskatning
 • Letbane i Ring 3
 • Trafiksikkerhed, cyklisme og kollektiv trafik
 • Myndighedsopgaver på kommunale veje
 • Myndighedsopgaver i grønne områder, parker, byrum og på legepladser
 • Skadedyr og skorstensfejning
 • Brug af veje og pladser, herunder torvedage

Miljø

 • Virksomhedernes miljøforhold, Klima Klar Netværk for virksomheder
 • Energiplanlægning og –optimering og CO2 reduktion
 • Klimatilpasning, faskiner og regnbede
 • Støj, olietanke, forurenet jord, jord dating
 • Affald, vand, spildevand og fjernvarme
 • Søer og vandløb og naturbeskyttelse

Erhverv og vækst

 • Samarbejde med virksomheder om lokalisering, iværksætteri, udvikling og vækst
 • Gladsaxe Erhvervsråd
 • Regionalt samarbejde om erhvervsudvikling, Greater Copenhagen
 • Erhvervsdata, kort og geografiske informationssystemer

Drift

 • Drift og vedligehold af grønne områder
 • Drift og vedligehold af veje
 • Vintertjeneste

By- og miljødirektør 
Maj Green

By- og Miljødirektør Maj Green

 

Forvaltninger