Byrådssekretariatet

Byrådssekretariatet varetager sekretariatsbetjening af Økonomiudvalget og Byrådet.

Byrådssekretariatet er endvidere sekretariat for borgmester og kommunaldirektør.

Byrådssekretariatet er desuden ansvarlig for administration af Økonomiudvalgets udlejningsejendomme, køb og salg af fast ejendom, støtte og tilsyn med det almene boligbyggeri, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, leasing af biler, internationalt samarbejde, byarkiv, persondatalov, intern it-sikkerhed med videre.

Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen.

Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet.

Kommunaldirektøren