Social- og Sundhedsforvaltningen

Social- og Sundhedsforvaltningen varetager en bred vifte af sociale og sundhedsmæssige opgaver.

Forvaltningen har blandt andet ansvaret for aktivering og beskæftigelse af forsikrede ledige.

Kontanthjælp og integration

Aktivering af kontanthjælpsmodtagere og integration af nyankomne udlændinge, herunder opgaver vedr. kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner - bortset fra dagtilbud, dagpleje og klubber - som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen.

Boligsikring og beboerindskud

Forvaltningen varetager desuden opgaver vedrørende boligsikring og beboerindskud til for eksempel ældre borgere.

Drift og vedligehold

Derudover har forvaltningen ansvaret for drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under Seniorudvalgets, Sundheds- og Handicapudvalgets, samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets områder.

 

Social- og sundhedsdirektør
Ulrich Schmidt-Hansen

Ulrich Schmidt Hansen

 

Forvaltninger