Borgerrådgiver

Preben RohdeGladsaxe Byråd har etableret en borgerrådgiverfunktion fra 1. januar 2016.

Formålet med borgerrådgiverfunktionen er at styrke borgernes retssikkerhed.

Du er altid velkommen til at kontakte borgerrådgiveren. Du kan henvende dig skriftligt, ringe eller aftale en tid til et personligt møde med borgerrådgiveren. Ring på 39 57 69 00 eller skriv til borgerraadgiver@gladsaxe.dk

Send sikker mail

Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, skal du sende en sikker e-mail til Borgerrådgiveren.

Hvis Borgerrådgiverens svar til dig indeholder personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, kan borgerrådgiveren kun sende det med en e-mail, hvis du benytter den digitale postkasse og har oplyst dit CPR-nummer. Du bør aldrig sende dit CPR-nummer med en usikker e-mail.

Borgerrådgiverens primære opgaver er at:

 • Sikre, at der er en konstruktiv dialog mellem kommunens afdelinger og borgerne.
 • Hjælpe borgerne med at finde vej i systemet, fx med at forstå et brev eller en afgørelse og med at finde vej i den kommunale organisation.
 • Behandle klager over sagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune, herunder om sagsbehandlingsregler er fulgt og om sagens tilrettelæggelse har været hensigtsmæssig samt klager over personalets optræden.
 • Give vejledning i forbindelse med klager og om fornødent hjælpe med at formulere en klage.

Borgerrådgiveren kan ikke:

 • Træffe afgørelser eller ændre afgørelser. 
 • Behandle klager over forhold, der kan indbringes for andre klageinstanser, f.eks. Ankestyrelsen.
 • Behandle klager over forhold der falder uden for kommunens virksomhed
 • Behandle klager over politiske beslutninger, fx omkring serviceniveauet.
 • Behandle sager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene.

Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen og refererer direkte til Gladsaxe Byråd.

Borgerrådgiveren vil i sit arbejde først og fremmest søge at fremme en god og konstruktiv dialog mellem borgeren og forvaltningen og kan i den sammenhæng medvirke som mediator.

Du kan her læse indstillingen og beslutningen af borgerrådgiverfunktion truffet af Gladsaxe Byråd den 10. juni 2015 samt regulativet for borgerrådgiveren i Gladsaxe Kommune.

Herudover fremgår borgerrådgiverfunktionen også af styrelsesvedtægtens § 20.

Læs borgerrådgiverens årsberetninger:


Årsberetning for 2018: (PDF)

Årsberetning for 2017: (PDF)

Årsberetning for 2016: (PDF)

 

Bestil tid hos Borgerrådgiveren

Du kan bestille tid hos Borgerrådgiveren på tre måder

 • Ringe til Borgerrådgiveren på telefon 39 57 69 00
 • Sende en mail til borgerraadgiver@gladsaxe.dk
 • Eller booke en tid selv. Du skal bruge dit Nem-ID for at logge på.

 

 

Kontakt

Borgerrådgiver

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 69 00
borgerraadgiver@gladsaxe.dk

Sagsbehandling