Borgerrådgiver

Preben RohdeGladsaxe Byråd har etableret en borgerrådgiverfunktion fra 1. januar 2016.

Formålet med borgerrådgiverfunktionen er at styrke borgernes retssikkerhed.

Du kan komme i kontakt med borgerrådgiver Preben Rohde via mail til borgerraadgiver@gladsaxe.dk  eller på telefon 39 57 69 00.

Borgerrådgiverens primære opgaver er at:

 • Sikre, at der er en konstruktiv dialog mellem kommunens afdelinger og borgerne.
 • Hjælpe borgerne med at finde vej i systemet, fx med at forstå et brev eller en afgørelse og med at finde vej i den kommunale organisation.
 • Behandle klager over sagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune, herunder om sagsbehandlingsregler er fulgt og om sagens tilrettelæggelse har været hensigtsmæssig samt klager over personalets optræden.
 • Give vejledning i forbindelse med klager og om fornødent hjælpe med at formulere en klage.

Borgerrådgiveren kan ikke:

 • Træffe afgørelser eller ændre afgørelser. 
 • Behandle klager over forhold, der kan indbringes for andre klageinstanser, f.eks. Ankestyrelsen.
 • Behandle klager over forhold der falder uden for kommunens virksomhed
 • Behandle klager over politiske beslutninger, fx omkring serviceniveauet.
 • Behandle sager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene.

Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen og refererer direkte til Gladsaxe Byråd.

Borgerrådgiveren vil i sit arbejde først og fremmest søge at fremme en god og konstruktiv dialog mellem borgeren og forvaltningen og kan i den sammenhæng medvirke som mediator.

Du kan her læse indstillingen og beslutningen af borgerrådgiverfunktion truffet af Gladsaxe Byråd den 10. juni 2015 samt regulativet for borgerrådgiveren i Gladsaxe Kommune.

Herudover fremgår borgerrådgiverfunktionen også af styrelsesvedtægtens § 20.

 

Borgerrådgiverens årsberetning for 2017:

Læs borgerrådgiver Preben Rohdes årsberetning for 2017 (PDF)

Borgerrådgiverens årsberetning for 2016:

Læs borgerrådgiver Preben Rohdes årsberetning for 2016 (PDF)

Bestil tid hos Borgerrådgiveren

Du kan bestille tid hos Borgerrådgiveren på tre måder

 • Ringe til Borgerrådgiveren på telefon 39 57 69 00
 • Sende en mail til borgerraadgiver@gladsaxe.dk
 • Eller booke en tid selv. Du skal bruge dit Nem-ID for at logge på.

 

 

Kontakt

Borgerrådgiver

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 69 00
borgerraadgiver@gladsaxe.dk

Sagsbehandling