Klage over hjemmehjælp

Klage over hjemmehjælp

Hvis du ikke er tilfreds, med enten den hjælp der tilrettelægges for dig eller måden den udføres på, kan du klage. Du kan i første omgang rette henvendelse til visitatorkorpset, hvis du har spørgsmål til eller er i tvivl med hensyn til din afgørelse.

Klage over afgørelse om hjælp

Hvis du vil indgive en egentlig klage over den afgørelse, som visitator har sendt til dig, kan du klage til Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg, e-mail: ssf@gladsaxe.dk. Visitatorerne kan ligeledes træffes telefonisk på 39 57 55 53. Klagevejledning er vedlagt din skriftlige afgørelse. Kommunen har herefter fire uger til genvurdering. Hvis kommunen fastholder sin oprindelige afgørelse, sender kommunen klagen videre til Ankestyrelsen sammen med de relevante oplysninger i din sag.

Klage over udførsel af hjælpen

Hvis du vil klage over kvaliteten af den leverede hjælp og over hjælp, der ikke er leveret, skal du klage til leverandøren. Hvis kommunen er din leverandør, skal du klage til den daglige leder i dit område, Nord, Øst eller Vest.

Sundhed- og Rehabiliteringsafdelingen

Hvis din klage til den kommunale eller private leverandør umiddelbart ikke imødekommes, kan du telefonisk eller pr. brev sende din klage til Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen, Gladsaxe Rådhus, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg eller via e-mail: ssf@gladsaxe.dk med henblik på en administrativ afgørelse. Vær opmærksom på om du har en sikker e-mail, når du sender følsomme personoplysninger i en mail.

I Sundheds- og Rehabliteringsafdelingen kan du få hjælp til at formulere din skriftlige klage.

Klage over afgørelser