Optagelse af lyd og video

Hvis du vil optage en samtale eller et møde med kommunen

Der kan være situationer, hvor du som borger synes, det vil være rart at kunne lave lyd- eller videooptagelser. Det kunne f.eks. være en samtale med din sagsbehandler, hvor du vil være sikker på, at du kan få det hele med. Det kunne også være i forbindelse med et hjemmebesøg, hvor du er usikker på, hvad der skal ske.

Der er forskel mellem lyd- og videooptagelser

Lydoptagelser

Du har som udgangspunkt mulighed for at lave lydoptagelser af samtaler med din sagsbehandler. Vi vil dog bede dig om at sige til din sagsbehandler, at du optager samtalen, inden mødet går i gang.

Hvis du vil optage et møde, kan det være, at sagsbehandleren gerne vil have en kollega med til mødet, eller at sagsbehandleren også vil optage lyd af jeres møde. På den måde kan I være sikre på, at der ikke senere bliver ændret eller slettet noget i optagelserne.

I nogle enkelte tilfælde vil dine muligheder for at lave lydoptagelser være begrænset. En sådan begrænsning skal altid være saglig begrundet, og medarbejderen skal kunne forklare dig, hvorfor du ikke må lave lydoptagelser.

Og husk: du må altid tage en bisidder med. Det kan nogle gange være en bedre løsning end en lydoptagelse.

Videooptagelser

Hvis du vil filme en samtale eller et besøg i dit eget hjem, så skal du sige det til kommunens medarbejder, inden du starter med at filme.

Som udgangspunkt har medarbejderen ret til at afvise filmoptagelser. Det vil sige, at en medarbejder, der skal udføre opgaver i dit hjem, har mulighed for at nægte at udføre opgaverne, når der bliver filmet.

I en sådan situation vil vores medarbejder tage sagen op med sin nærmeste leder, så der kan findes en løsning, der tilgodeser både dig og medarbejderen. Hvis der er tale om en akut situation, må medarbejderen ikke afvise at give livsnødvendig bistand i hjemmet, selv om der bliver filmet.

Hvis du er kommet til at filme i din egen bolig eller har optaget en af kommunens medarbejdere på arbejde uden at gøre opmærksom på det, kan du blive meldt til politiet for overtrædelse af straffeloven og tv-overvågningsloven. Det er derfor meget vigtigt, at du husker at sige det, inden du laver videooptagelser.

Hvis en medarbejder accepterer at blive filmet, kan du blive bedt om at underskrive en erklæring om, at du kun vil bruge videooptagelserne til privat brug. Det vil sige, at du ikke senere må bruge optagelserne til et andet formål, som fx indslag i et tv-program.

Sagsbehandling