Sagsbehandlingstider

Beskæftigelsesområdet

Få et overblik over sagbehandlingstiderne inden for beskæftigelsesområdet

Se behandlingstiderne

Pensionsområdet

Få et overblik over behandlingstiderne inden for pensionsområdet

Se behandlingstider

Personlig og praktisk hjælp

Få et overblik over behandlingstiderne inden for personlig og praktisk hjælp

Se behandlingstider

Plejeorlov og palliativ indsats

Få et overblik over behandlingstiderne i forbindelse med Plejeorlov og palliativ indsats

Se behandlingstider

Hjælpemidler

Behandlingstider i forbindelse med hjælpermidler, kørsel og specialundervisning.

Se behandlingstider

Tidsfrister for borgeren

Få et overblik over tidsfrister i forbindelse med ansøgninger til plejeboliger, aflastningsplads og klager.

Se tidsfrister

Det tekniske område

I By- og miljøforvaltningen er svarfristen 14 dage.

Hvis sagen forudsætter et omfattende arbejde, så vi ikke kan nå at svare inden for fristen, sender vi en kvitteringsskrivelse med oplysning om forventet sagsbehandlingstid.

Handicaprådgivning (18-65 år)

Få et overblik over behandlingstiderne hos handicaprådgivningen, der hjælper dig, der er mellem 18 og 65 år.

Se behandlingstider

Rusmiddelområdet

Få et overblik over behandlingstiderne inden for rusmiddelområdet

Se behandlingstider

Træning og genoptræning

Få et overblik over behandlingstiderne inden for træning og genoptræning

Se behandlingstider

Nødkald og elektronisk lås

Få et overblik over behandlingstiderne i forbindelse med nødkald og elektronisk lås

Se behandlingstider

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiderne for Senior-, pleje- og midlertidig bolig, daghjem og dagtilbud?

Se behandlingstider

(Voksne med særlige behov (handicap +65)

Få et overblik over behandlingstiderne for voksne (+65) med særlige behov

Se behandlingstider

Familieafdelingen

Få et overblik over sagsbehandlingstiderne i Familieafdelingen.

Se behandlingstider
Sagsbehandling