Behandlingstider for pleje og palliative indsatser

Her kan du finde de mest almindelige sagsbehandlingstider, som gælder, fra du sender din ansøgning, til der træffes afgørelse om støtte, vejledning, assistance eller lignende i Gladsaxe Kommunes visitation. Sagsbehandlingstiderne gælder også ved genvurderinger af sager, som Ankestyrelsen har hjemvist. Hvis du ikke kan finde sagsbehandlingstiden i tabellen nedenfor, så gælder der en sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage.

Samarbejde med dig og dine pårørende

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning. 

 

Ansøgning om

Generel sagsbehandlingstid

Lovgrundlag

Pasning af nærtstående med alvorlig sygdom (maximalt 6 måneder)

Inden 5 arbejdsdage fra der foreligger lægelig dokumentation. (Der er altid behov for besøg.)

Lov om social service § 118

Pasning af døende, plejevederlag, plejeartikler, palliativ fysioterapi og psykologbehandlinger

1 arbejdsdag (terminalerklæring, orlovsbekræftelse fra arbejdsgiver og lønsedler fra de sidste 3 måneder vedlægges ansøgning)

Lov om social service § 119, 120, 122

Sagsbehandlingstider