Behandlingstider for Senior- og plejeboliger, midlertidige pladser, daghjem og dagtilbud

Her kan du finde de mest almindelige sagsbehandlingstider, som gælder, fra du sender din ansøgning, til der træffes afgørelse om støtte, vejledning, assistance eller lignende i Gladsaxe Kommunes visitation. Sagsbehandlingstiderne gælder også ved genvurderinger af sager, som Ankestyrelsen har hjemvist. Hvis du ikke kan finde sagsbehandlingstiden i tabellen nedenfor, så gælder der en sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage.

Samarbejde med dig og dine pårørende

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning. 

 

Ansøgning om

Generel sagsbehandlingstid

Lovgrundlag

Rehabiliteringsplads

Samme dag i forbindelse med at borger udskrives fra hospital

Lov om social service § 84, 86

Aflastningsplads

Inden 2 arbejdsdage. Der skal ansøges 14 arbejdsdage før behov

Lov om social service § 84

Daghjem/dagtilbud

Inden 20 arbejdsdage

Lov om social service § 84, 86

Ældrebolig

Inden 20 arbejdsdage hvis intet behov for træningstilbud og hvis behov, inden 80 arbejdsdage

Lov om almene boliger §§ 54, 57

Plejeboliger

Inden 20 arbejdsdage

Lov om almene boliger §§ 54, 57

Sagsbehandlingstider