Behandlingstider for voksne med særlige behov (handicap 65+)

Her kan du finde de mest almindelige sagsbehandlingstider, som gælder, fra du sender din ansøgning, til der træffes afgørelse om støtte, vejledning, assistance eller lignende i Gladsaxe Kommunes visitation. Sagsbehandlingstiderne gælder også ved genvurderinger af sager, som Ankestyrelsen har hjemvist. Hvis du ikke kan finde sagsbehandlingstiden i tabellen nedenfor, så gælder der en sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage.

Samarbejde med dig og dine pårørende

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning. 

 

Ansøgning om

Generel sagsbehandlingstid

Lovgrundlag

Socialpædagogisk støtte 65+

 

Inden 10 arbejdsdage.

Lov om social service § 85

Besøg, afklaring af, hvad der søges, indhentning af yderligere oplysninger og vurdering af det ansøgte i forhold til anden hjælp fra kommunen.

Borgerstyret personlig assistance 65+

 

Inden 20 arbejdsdage.

Lov om social service § 96

Lave udmåling og endelig godkendelse via ledende visitator.

§83 hjælp kan startes op under behandling af ansøgningen

Besøg, indhente supplerende oplysninger og vurdering af om borger kan være arbejdsgiver.

Ledsagerordning

Inden 20 arbejdsdage.

Lov om social service § 97

Besøg, afklaring af formål, behov og indhentning af supplerende oplysninger

Kontaktperson til døvblinde 65+

 

Inden 20 arbejdsdage.

Lov om social service § 98

Besøg, afklaring af formål, behov og indhentning af supplerende oplysninger. Behov for tolk ved besøg

Aktivitets- og samværstilbud 65+

 

Inden 20 arbejdsdage.

Lov om social service § 104

Besøg, afklaring af formål, behov og indhentning af supplerende oplysninger. Finde relevant tilbud på Tilbudsportalen

Befordring 65+

 

Inden 20 arbejdsdage.

Lov om social service § 105

Bevilling er knyttet på §104 og afgøres samtidig

Midlertidig boform 65+

Inden 20 arbejdsdage.

Lov om social service § 107

§83 hjælp kan startes op under behandling af ansøgningen

Besøg, afklaring af behov og indhente supplerende oplysninger. Finde relevant tilbud på tilbudsportalen, hvis der ikke findes et egnet tilbud i kommunen. Godkendelse via ledende visitator

Længerevarende boform 65+

Inden 20 arbejdsdage.

Lov om social service § 108

Besøg, afklaring af behov, indhente supplerende oplysninger. Finde relevant tilbud på tilbudsportalen. Godkendelse via ledende visitator. §83 hjælp kan startes op under behandling af ansøgningen

 

Sagsbehandlingstider