Behandlingstider for beskæftigelsesområdet

Her kan du finde de mest almindelige sagsbehandlingstider, som gælder, fra du sender din ansøgning, til der træffes afgørelse om støtte, vejledning, assistance eller lignende i Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesområde. Sagsbehandlingstiderne gælder også ved genvurderinger af sager, som Ankestyrelsen har hjemvist. Hvis du ikke kan finde sagsbehandlingstiden i tabellen nedenfor, så gælder der en sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage.

Samarbejde med dig og dine pårørende

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning. 

 

Sagsbehandlingstider for beskæftigelsesområdet

Ansøgning om

Generel sagsbehandlingstid*

Lovgrundlag

Sygedagpenge til sygemeldte ledige og lønmodtagere

Inden 10 arbejdsdage

Sygedagpengeloven § 35

Sygedagpenge til sygemeldte selvstændige erhvervsdrivende

Inden 10 arbejdsdage

Sygedagpengeloven § 41

Sygedagpenge (behandling af ansøgning fra arbejdsgiver om refusion)

Inden 10 arbejdsdage

Sygedagpengeloven § 54

Sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom (aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager)

Inden 20 arbejdsdage

Sygedagpengeloven § 56

Ansøgning om kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse

Inden 5 arbejdsdage

Lov om Aktiv Socialpolitik § 8

Førtidspension fra sagen er påbegyndt (ved ansøgning)

Inden 60 arbejdsdage. Rehabiliteringsplanens forberedende del udarbejdes.

Pensionsloven § 21 (lovbestemt)

Førtidspension – hvis det er åbenbart, at der kan tilkendes pension (f.eks. terminalpatienter)

Inden 30 arbejdsdage. Rehabiliteringsplanens forberedende del udarbejdes. Sundhedskoordinatorens vurdering eller terminalerklæring indhentes.

Pensionsloven § 21

Afgørelse om ressourceforløb (en tværfaglig indsats, som hjælper sårbare og udsatte personer ind på arbejdsmarkedet

Inden 60 arbejdsdage. Der indhentes en vurdering hos borgerens egen læge. Rehabiliteringsplanen udfyldes grundigt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 68a

Afgørelse om påbegyndelse af sag om revalidering eller fleksjob

Inden 60 arbejdsdage

Lov om aktiv socialpolitik §46 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 68a og 68b

Afgørelse om revalidering eller fleksjob i sager der er påbegyndt

Inden 60 arbejdsdage. Der indhentes en vurdering hos borgerens egen læge. Rehabiliteringsplanen udfyldes grundigt.

Lov om aktiv socialpolitik §46 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 68a og 68b

Afgørelse om ret til arbejdsprøvning, hvis der er betydelig og varig nedsat arbejdsevne

Inden 60 arbejdsdage

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32

Ansøgning om enkeltydelse (tandbehandling, medicin, lægebehandling, samværsudgifter)

Inden 20 arbejdsdage

Lov om Aktiv Socialpolitik § 82, 82a og 83

Personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job

 

Inden 10 arbejdsdage. Der foretages en grundig analyse af borgerens funktionsniveau.

Handicapkompensationsloven § 4

Forsat bevilling af personlig assistance

Anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance

Bevilling af hjælpemidler, herunder tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning

Inden 10 arbejdsdage. Der foretages en grundig analyse af borgerens funktionsniveau.

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 100

Seniorførtidspension til personer, der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv

Inden 120 arbejdsdage. Der indhentes en vurdering hos borgerens egen læge. Rehabiliteringsplanen udfyldes grundigt.

Pensionsloven § 17

Mentorstøtte med det formål at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse

Inden 10 arbejdsdage

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 31

Afgørelse om betaling af uddannelse/kurser (på det foreliggende grundlag)

Inden 60 arbejdsdage. Der foretages grundig analyse i forhold til om borgeren opfylder kriterierne for bevillingen.

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32

*Sager, der indeholder få akter og har at gøre med afgrænsede spørgsmål med en fast praksis (fx revalidering og fleksjob), vil i nogle tilfælde blive behandlet hurtigere end angivet i skemaet

Sagsbehandlingstider