Sagsbehandlingstider for pensionsområdet

Sagsbehandlingstiderne gælder fra det tidspunkt hvor kommunen har alt den nødvendige dokumentation.

Ansøgning om

Generel sagsbehandlingstid

Lovgrundlag

Personlige tillæg til folkepensionister og førtidspensionister (tilkendt pension inden 1/1-2003), hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige.

Inden 10 arbejdsdage

Lov om Social Pension § 14, stk. 1 (folkepensionister)

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 2 (førtidspensionister tilkendt pension inden 1/1-2003)

Udvidet helbredstillæg til pensionistens egne udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig.

Inden 10 arbejdsdage

Lov om Social Pension § 14a, stk. 4 (folkepensionister)     

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 18, stk. 4 (førtidspensionister)

Større tandbehandlinger Inden 20 arbejdsdage Lov om Socialpension §14 + §14 A (Folkepensionister)
    Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 18, stk. 4 + §17 stk. 2 (Førtidspensionister) 

 

Sagsbehandlingstider