Sagsbehandlingstider for pensionsområdet

Her kan du finde de mest almindelige sagsbehandlingstider, som gælder, fra du sender din ansøgning, til der træffes afgørelse om støtte, vejledning, assistance eller lignende i Gladsaxe Kommunes pensionsområde. Sagsbehandlingstiderne gælder også ved genvurderinger af sager, som Ankestyrelsen har hjemvist. Hvis du ikke kan finde sagsbehandlingstiden i tabellen nedenfor, så gælder der en sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage.

Samarbejde med dig og dine pårørende

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning. 

 

Ansøgning om

Generel sagsbehandlingstid

Lovgrundlag

Personlige tillæg til folkepensionister og førtidspensionister (tilkendt pension inden 1/1-2003), hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige.

Inden 20 arbejdsdage

Lov om Social Pension § 14, stk. 1 (folkepensionister)

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 2 (førtidspensionister tilkendt pension inden 1/1-2003)

Udvidet helbredstillæg til pensionistens egne udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig.

Inden 20 arbejdsdage

Lov om Social Pension § 14a, stk. 4 (folkepensionister)     

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 18, stk. 4 (førtidspensionister)

 

 

Sagsbehandlingstider