Sagsbehandlingstider for Træning og genoptræning

Her kan du finde de mest almindelige sagsbehandlingstider, som gælder, fra du sender din ansøgning, til der træffes afgørelse om støtte, vejledning, assistance eller lignende i Gladsaxe Kommunes visitation. Sagsbehandlingstiderne gælder også ved genvurderinger af sager, som Ankestyrelsen har hjemvist. Hvis du ikke kan finde sagsbehandlingstiden i tabellen nedenfor, så gælder der en sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage.

Samarbejde med dig og dine pårørende

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning. 

 

Ansøgning om

Generel sagsbehandlingstid

Lovgrundlag

Genoptræningsplan (GOP)

Inden 1. arbejdsdag fra modtagelse af plan fra hospital.

Sundhedsloven § 140

Vedligeholdende træning og aktivitet

Inden 10 arbejdsdage, hvis borger har behov for besøg, og hvis borger har intet behov for besøg 5 arbejdsdage.

Lov om social service § 86

Sundhedsloven § 140

 

Sagsbehandlingstider