Tidsfrister for borgeren

Her kan du finde de mest almindelige sagsbehandlingsfrister, som gælder fra du modtager dit tilbud eller afgørelse. Inden fristens udløb skal du sikre dig at du har medsendt alle de nødvendige dokumenter og informationer som er påkrævet.

 

Ansøgning om

Generel sagsbehandlingstid

Lovgrundlag

Borgerens frist

Plejebolig

Frist fra tilbudt plejebolig på et seniorcenter til besigtigelse af bolig og overvejelse af tilbuddet inden -->

Lov om almene boliger

§§ 54 og 57

 5 arbejdsdage

Indflytning, hvis ophold på rehabiliteringsplads: Husleje betales fra den dag, boligen er klar til indflytning, dog har borger krav på, der går 3 arbejdsdage fra accept af tilbud til bolig overtages/husleje opkræves.  Indflytning kun under betingelse af at huslejekontrakt er underskrevet, samt indskud og husleje er betalt.

3 arbejdsdage, hvis kontrakt er underskrevet og indskud og husleje er betalt

Husleje betales fra den dag, boligen er klar til indflytning, dog har borger krav på, der går 7 dage fra accept af tilbud til bolig overtages/husleje opkræves. Indflytning kun under betingelse af at huslejekontrakt er underskrevet, samt indskud og husleje er betalt.

0-7 arbejdsdage

Aflastningsplads

Ansøgning skal være modtaget af visitationen inden -->

Lov om social service § 84

10 arbejdsdage

Klage

Når borgeren har modtaget afgørelse skal der sendes klage over afgørelse inden -->

 

20 arbejdsdage

Sagsbehandlingstider