Ny skøjtehal i Gladsaxe

Status

Der er fundet en endelig placering til byggeriet. Det endelige programoplæg vedrørende funktioner og indhold er vedtaget. Det samlede byggeprojekt udbydes i totalentreprise i omvendt EU-licitation med forhandling, jf. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget beslutning 05.02.2019, punkt 1. Det betyder, at tilbudsgivere skal aflevere et tilbud/projektforslag, der skal kunne udføres inden for den fastlagte økonomiske ramme.

Sideløbende med den politiske godkendelse af programoplægget gennemføres EU-udbud med henblik på indgåelse af byggeherrerådgiverkontrakt. Udarbejdelsen af byggeprogrammet, som forestås af byggeherrerådgiveren, påbegyndes medio januar 2020.
Det undersøges, hvorvidt Isbanevej kan lukkes helt eller delvist.