Nyttige links

IMR behandlingsmanual
IMR er en behandlingsmetode som går ud på af synliggøre og minimere de psykiske eller fysiske stressfaktorer,
der kan lede til misbrug. Læs IMR-Arbejdsbog.

RO PÅ
'RO PÅ' er et behandlingsprogram målrettet mennesker med anti-social personlighedstræk og misbrug.
Programmet er baseret på dialog samt undervisning.
Der arbejdes på at finde hensigtsmæssige løsninger på de udfordringer og problemer borger oplever i dagligdagen. 

Alkohol screener
Sundhedsstyrelsen med flere har udviklet en internet baseret alkohol screener. Med screeneren kan du indtaste dit alkoholforbrug og undersøge om dine alkoholvaner kan være skadelige for dit helbred og i så fald hvor du kan henvende dig for at til at lave en forandring.
http://www.tjekdinealkoholvaner.dk/

HASH folder
Abstinenser efter rygestop er ubehagelige, men ikke farlige. Center for Rusmiddelforskning har lavet en folder til dig der vil stoppe med at ryge hash. Med folderen kan du forberede dig på, hvilke problemer du vil opleve i dagene efter rygestoppet, samt få en idé om hvornår de går over. 

 

Selvhjælpsgrupper

 

Hashsamtalen
Denne guiden til pårørende og frontpersonale giver redskaber til hvordan man kan forberede sig til at tage en samtale med den unge om hash.
Hent guiden til hashsamtalen her

Samtaler med unge om rusmidler her
Inspirations- og metodehæfte til vejledere, mentorer og andre der arbejder med unge i hverdagen - fra bekymring til dialog og handling.
Hent guiden Samtaler med unge om rusmidler her

Giftlinjen
Hos Giftlinjen på Bispebjerg Hospital kan du få rådgivning døgnet rundt, hvis du eller andre er ude for at blive forgiftet af rusmidler. Akut rådgivning og førstehjælp kan redde liv. Rådgivningen kan godt være anonym. Du kan også finde generel information om typer af rusmidler. Ring døgnet rundt på telefon 82 12 12 12.
Læs mere på Giftlinjens hjemmeside.

NetStof
På NetStof kan du deltage i debat om alkohol og stoffer, få mere viden eller få online rådgivning.
Læs mere på NetStof.dk

Stofinfo
På Stofinfo kan du få mere information om de mange forskellige rusmidler og deres udbredelse.
http://stofinfo.sst.dk/

En-af-os
En-af-os er en side, der arbejder på at nedbryde tabuer om psykisk mistrivsel og sygdom. Her kan du få gode råd og høre andres historier.
Læs mere på en-af-os.dk

Headspace
Ingen unge skal gå rundt med problemer alene. På Headspace kan du tale og få hjælp til store og små problemer.
Læs mere på headspace.dk

MINDHELPER
Hjemmesiden Mindhelper er målrette unge der oplever problemer i dagligdagen med angst, overgreb, mistrivsel med videre.
På hjemmesiden kan du komme i kontakt med professionelle, der kan hjælpe dig videre. 
http://mindhelper.dk/

Alkolinjen
Alkolinjen er en national telefonrådgivning, hvor du kan få vejledning om, hvad du eller din pårørendes kan gøre i forhold til et alkoholproblem.
Læs mere på alkolinjen.dk

DCAA
Hos Dansk Center for Alle Afhængigheder kan du få anonym rådgivning alle hverdage, læse artikler og finde events.
Læs mere på dcaa.dk

TUBA
TUBA er et tilbud om terapeutisk rådgivning for unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie med alkoholproblemer
Læs mere på tuba.dk
 

 

Kontakt Rusmiddelcenteret

Østmarken  4
2860 Søborg
Telefon: 39 57 39 00
rusmidler@gladsaxe.dk 

Telefontider
Mandag-fredag:
09.00-14.00