Skybrudstunnel

Forsyningsselskaberne HOFOR og Novafos ønsker at skabe en såkaldt ’skybrudstunnel’ – det vil sige en stor rørledning ud til Øresund – der kan sikre, at man kan komme af med regnvandet, så man undgår oversvømmelser.

Skybrudstunnelen kaldes også Svanemøllen skybrudstunnel og er en del af rygraden i Københavns Kommunes skybrudsplan. Tunnelen giver mulighed for også at transportere regnvand fra skybrud i Gladsaxe til tunnelen og ud i Øresund, så vi undgår at skulle bygge dyre og pladskrævende bassiner midt i Gladsaxe. I en årrække vil tunnelen også kunne fungere som bassin for spildevand fra fælleskloakken i Gladsaxe, før det ledes til renseanlæg. Det vil give færre overløb af spildevand til Utterslev mose og Nordkanalen, som på den måde får en bedre vandkvalitet.

 

Borgermøde

Miljøstyrelsen og de to forsyningsselskaber, Novafos og HOFOR, afholder et borgermøde

Tirsdag den 19. februar fra kl. 19.00 til 20.30
Grønnemose Skole i Festsalen
Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg

Mødets formål er dels at informere om et storstilet regnvandsprojekt, som de to forsyningsselskaber planlægger at gennemføre over en årrække igennem Københavns Kommune, Gentofte Kommune og dele af Gladsaxe Kommune. Projektet går ud på at skabe en såkaldt ’skybrudstunnel’ – det vil sige en stor rørledning ud til Øresund – der kan sikre, at man kan komme af med regnvandet, så man undgår oversvømmelser.

På borgermødet vil der også blive orienteret om den miljøvurdering, som er igangsat. Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (det, som tidligere hed en VVM-redegørelse). Rapporten skal undersøge, om projektet vil kunne have utilsigtede virkninger på miljøet, som enten kan undgås eller mindskes inden projektet igangsættes.

Af hensyn til mødets forberedelser, vil vi gerne modtage jeres tilmelding til mødet senest den 15. februar – enten pr. mail byplanoglandskab@gladsaxe.dk eller på telefon 3957 5045. Bortset fra tilmeldingen er det i øvrigt Miljøstyrelsen og de to forsyningsselskaber, Novafos og HOFOR, som er værter ved borgermødet. Fra Gladsaxe Kommune vil Miljøudvalgets formand, Tom Vang Knudsen, byde velkommen.

Miljøstyrelsen og forsyningsselskaberne har udgivet en pjece, som fortæller om projektet og om den miljøvurdering, som er på vej. Læs pjecen her.

Find mere information om projektet hos Novafos og HOFOR