• Få siden læst op
  • Udskriv
 

Tornehøjgård

 

Tornehøjgård er et midlertidigt botilbud for hjemløse efter servicelovens § 110.
Botilbuddet har plads til 20 personer. Vores hovedmålgruppe er personer med aktivt misbrug og personer som i tillæg til misbrug kan have psykiske lidelser.

 

Rammerne om Tornehøjgård


Tornehøjgård er en firelænget gård beliggende mellem Gladsaxe og Herlev. Størstedelen er bygget i år 2005. Alle beboere har eget værelse med bad og toilet. Fællesarealerne består af et stort opholdsrum/spisesal, forskellige aktivitetsrum, beboerkøkken, gårdhave og en stor have. På Tornehøjgård er vi ca. 27 ansatte i forskellige funktioner.Kerneopgaven
 

Kerneopgaven på Tornehøjgård er at hjælpe personer med hjemløshed, misbrug og psykiatriske lidelser ud af hjemløsheden. Dette sker ved at tilbyde midlertidigt ophold under rummelige rammer. Under og efter opholdet indgår beboeren i et rehabiliterende samarbejde med sagsbehandlende teams, der anvender metoderne udredninger, opholdsplan og efterforsorg.


Under opholdet tilbyder vi socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte og rådgivning. Efter individuelt behov tilbyder vi i begrænset omfang hjælp til administration af medicin. Vi har tilbud om forskellige fritidsaktiviteter og brugerindflydelse på dagligdagen i botilbuddet. Vi serverer 3 hovedmåltider dagligt.
Med udgangspunkt i udredningen samarbejder vi med beboeren og dennes oprindelseskommune om rehabilitering i egen bolig eller varigt botilbud.
Efter opholdet tilbydes beboerne efterforsorg i op til et år efter individuel aftale.
Formålet med den samlede indsats er at beboeren ikke igen skal havne i ufrivillig hjemløshed og afhængighed af §110 tilbud.

 

Optagelse i botilbuddet


Tornehøjgård optager beboere ved personlig henvendelse, gennem kontakt gennem sagsbehandler i deres kommune eller gennem andre botilbud.
Botilbud efter §110 er landsdækkende, optagelse sker efter selvmøderprincippet og kan ske uden kommunal visitation. Forstanderen træffer afgørelse om optagelse.
Beboere af et botilbud betaler for kost og logi og beboerens kommune skal ligeledes betale en takst.
 

Læs mere om Tornehøjgård på Tilbudsportalen

 

 

(Se fødevarestyrelsens kontrol)

Af: bkfmbr
Senest opdateret: 15-03-2017

Kontakt

Tornehøjgård