Velfærd på forkant
og til alle

I Borgerservice kan du få hjælp til mange ting. Du kan få lavet pas, kørekort og NemID. Borgerservice svarer også på spørgsmål om pension og sociale ydelser.

Det er vigtigt at du husker at bestille tid inden du møder op i Borgerservice. Hvis du er i tvivl skal du kontakte Borgerservice.

Kontakt borgerservice:
Telefon: 39 57 50 00

Bestil tid

Nyheder

Se alle nyheder

Sygedagpenge og helbredstillæg på borger.dk

Al kommunikationen med kommunen om sygedagpenge og helbreds- og personligt tillæg vil fra 1. december 2015 foregå via din digitale postkasse på borger.dk.

Læs mere

Tip Gladsaxe

Tip os om fejl og mangler på Gladsaxes gader og stræder via app eller web.

Anmeld huller i vejen, utømte skraldespande, defekte skilte eller gadebelysning og meget andet hurtigt og let.

Se hvordan og læs mere på Tip Gladsaxe.

Besøg Tip Gladsaxe

Ny sammenhængende børne- og ungepolitik

Gladsaxe Kommune har fået ny sammenhængende børne- og ungepolitik, der skal sikre et tydeligt, fælles afsæt og ramme for arbejdet på børne- og ungeområdet. Forældrerepræsentanter, medarbejdere og ledere fra børne- og ungeområdet har været med til at udarbejde politikken.

Læs mere

Fastfrysning af grundskyld i 2016

I finansloven 2016 er det vedtaget, at borgere skal betale samme beløb i grundskyld i 2016 som i 2015. Det vil sige, at grundskyld for 2015 fastfryses. Finanslovens bestemmelse får virkning, når grundskylden er blevet genberegnet.

Af tidsmæssige årsager vil fastfrysning dog ikke kunne nå at blive indregnet i betalingen af grundskyldens første rate. Grundskyld vil blive genberegnet, når Skatteministeriet har udsendt vejledninger herom.

Du kan læse mere på Skatteministeriets hjemmeside.

Læs mere om ejendomsskat

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Kontakt

Borgerservice

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon:  39 57 50 00

Åbningstider

Mandag-onsdag 10.00-14.00
Torsdag 10.00-18.00
Fredag 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-fredag: 09.00-14.00