Gladsaxe har fået ny sundhedspolitik

Onsdag 16. januar 2019

Byrådet har vedtaget Gladsaxes nye sundhedspolitik 'Sammen om et sundt liv i Gladsaxe' samt to handleplaner om tobak og mental sundhed. 

Visionen er, at alle i Gladsaxe skal have de bedst mulige forudsætninger for at kunne leve et godt, selvstændigt og aktivt liv, hvor flere oplever bedre sundhed og flere gode leveår.

Læs sundhedspolitikken og handleplanerne

Bestil tid til dit besøg i Borgerservice - så undgår du ventetid.

Bestil tid her

Nyheder

Se alle nyheder

Tekniske problemer med telefonsystemet

Fredag 11. januar 2019

Der er tekniske udfordringer med Gladsaxes telefonsystem. Det betyder desværre, at du kan opleve udfald på linjen eller have svært ved at komme igennem på Gladsaxe Kommunes hovednummer 39 57 50 00.

Vi arbejder på højtryk for at finde og løse fejlen, men kan endnu ikke sige, hvornår den er løst.

Gladsaxestrategien 2018-2022 er vedtaget

Gladsaxe Byråd har traditionen tro vedtaget en fælles strategi for Gladsaxe for den nuværende byrådsperiode. Som en af de første kommuner i Danmark har Gladsaxe indarbejdet FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i hele vores måde at arbejde på. Det skal understøtte visionen om bæredygtig vækst og velfærd.

Læs Gladsaxestrategien her

Tip Gladsaxe

Tip os om fejl og mangler på Gladsaxes gader og stræder via app eller web.

Anmeld huller i vejen, utømte skraldespande, defekte skilte eller gadebelysning og meget andet hurtigt og let.

Se hvordan og læs mere på Tip Gladsaxe.

Tip Gladsaxe

Letbanearbejdet går i gang

Anlægsarbejdet til Hovedstadens Letbane forventes at gå i gang i 2018, og letbanen forventes færdig i 2025. 

Læs mere om letbanen her