Det sker i
Gladsaxe

Se hele kalenderen her eller tilføj et arrangement

Letbanearbejdet er i gang

Anlægsarbejdet til Hovedstadens Letbane er i gang, og letbanen forventes færdig i 2025. 

Følg projektet her

Valg til Folketinget

Mandag 27. maj 2019

Valg til Folketinget afholdes onsdag 5. juni 2019 klokken 8-20.

Du kan se dit valgsted på dit valgkort, som du modtager med posten. Du kan brevafstemme frem til og med 1. juni 2019.

Borgerservice har denne periode travlt med forberedelser til valg. Du kan derfor opleve længere ventetid end normalt. Vi arbejder på højtryk og beklager ulejligheden.

Læs mere

Bestil tid til dit besøg i Borgerservice.

Bestil tid her

Nyheder

Se alle nyheder

Gladsaxestrategien 2018-2022 er vedtaget

Gladsaxe Byråd har traditionen tro vedtaget en fælles strategi for Gladsaxe for den nuværende byrådsperiode. Som en af de første kommuner i Danmark har Gladsaxe indarbejdet FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i hele vores måde at arbejde på. Det skal understøtte visionen om bæredygtig vækst og velfærd.

Læs Gladsaxestrategien her

Ustabil drift på affaldsområdet

Tirsdag 21. maj 2019

Vi beklager den seneste tids ustabile drift på affaldsområdet. Gladsaxe har indgået aftale med renovatøren Remondis, som indhenter de manglende tømninger af genanvendeligt affald, storskrald og haveaffald de næste to uger. Gladsaxe har givet dispensation til, at renovatøren kan afhente affaldet på hverdage klokken 7-20 og weekender klokken 7-18 de næste to uger.

Læs mere

Sommerferieaktiviteter 2019

Du kan nu skrive dit barn på venteliste til aktiviteter samt tilmelde dit barn flere aktiviteter i Glad Sommer - Gladsaxes sommerferieaktiviteter for børn.

Tilmeld dine børn på gladsaxe.dk/gladsommer

Kun aftaler med tidsbestilling i Borgerservice

Gladsaxe Kommune har tidsbestilling til ekspedition i Borgerservice. Det betyder, at du skal bestille tid forud for dit møde, hvis du skal være sikker på at blive ekspederet.

Venlig hilsen
Borgerservice

Bestil tid i Borgerservice

Indsamling af madaffald i parcel- og rækkehuse

I midten af maj 2019 begynder vi at samle madaffald ind i parcel- og rækkehuse. Vi leverer de nye to-delte beholdere til mad- og restaffald mellem 27. marts og 3. maj. 

gladsaxe.dk/affald kan du se, hvilken uge, vi leverer din beholder, samt læse meget mere om sortering og finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

Læs mere

Tip Gladsaxe

Tip os om fejl og mangler på Gladsaxes gader og stræder via app eller web.

Anmeld huller i vejen, utømte skraldespande, defekte skilte eller gadebelysning og meget andet hurtigt og let.

Se hvordan og læs mere på Tip Gladsaxe.

Tip Gladsaxe