Valgplakater

I Gladsaxe Kommune tillader vejmyndigheden, at valgplakater til både EU-valget og Folketingsvalget hænger ved offentlig vej til efter Folketingsvalget.

Plakatophæng ved valgstederne

Gladsaxe Kommune opsætter ud for hvert valgsted et stativ til plakater for opstillede partier / kandidater udenfor partier til valget.

Plakatstativerne er et tilbud til de opstillede partier, der lokalt udpeger den eller de kandidater, hvis valgplakat skal tildeles plads ved valgstederne.

Valgplakater til opsætning ved valgstederne kan afleveres af partierne senest én uge før valgdagen i 25 eksemplarer til By- og Miljøforvaltningen, Driftsafdelingen på Turbinevej 10.

Plakatophæng ved veje

Alle plakatophæng ved veje skal ske i henhold til vejloven og privatvejsloven - orientering af kommunen om ulovligt opsatte valgplakater kan sendes til veje@gladsaxe.dk (angiv venligst hvor valgplakaten hænger).

Valgplakater kan ophænges fra 4. lørdag før valgdagen ved alle former for valg eller afstemninger. Ophængning af valgplakater har været tilladt fra døgnets begyndelse, men pr. 1. juli 2017 må ophængning først ske fra kl. 12 på 4. lørdag før valgdagen.

Se mere om reglerne for plakatophæng ved veje i Vejdirektoratets vejledning om opsætning af valgplakater samt illustration om opsætning

Gladsaxe Kommunes Driftsafdeling fjerner ulovligt opsatte valgplakater for ophængerens regning og nedtager efter fast praksis også de lovligt opsatte valgplakater umiddelbart efter valget. Nedtagne valgplakaterne opbevares i en periode efter valget i By- og Miljøforvaltningen, Driftsafdelingen på Turbinevej 10, hvor de kan afhentes.

Se også By- og Miljøforvaltningens vejledning om opsætning af valgplakater.

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Valg