Borgerforslag til Gladsaxe Byråd

Her kan du oprette og støtte forslag, som du ønsker dit byråd skal drøfte.

For at bruge ordningen skal du bo i Gladsaxe Kommune og være fyldt 18 år og myndig. Dette gælder både hvis du vil stille et forslag og hvis du blot vil støtte et, der allerede ligger på kommunens hjemmeside.

Et forslag kræver støtte fra 600 personer for at blive forelagt Gladsaxe Byråd .

Stillede forslag udløber efter seks måneder.

I menuen til venstre kan du finde vejledninger til hvordan du opretter et forslag og hvordan du støtter et forslag, samt om de krav, der stilles til forslagene. Forslaget må f.eks. ikke være behandlet i Byrådet tidligere og skal omhandle forhold, som et byråd lovligt kan tage stilling til.

Gladsaxe Byråd har oprettet borgerforslagsordningen som et forsøg, der foreløbig løber to år frem til 15. marts 2021.