Persondata

Oplysninger om behandling af dine personoplysninger
I Gladsaxe Kommune har vi fokus på at beskytte de personoplysninger vi behandler om borgerne. 
I det følgende kan du læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger når du opretter eller stemmer på et borgerforslag. 

Den dataansvarlige
Gladsaxe Kommune er den juridiske enhed, som er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger som sker i forbindelse med et borgerforslag. 

Du kan kontakte os på:
Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
CVR-nummer: 62761113
Telefon: 39 57 50 00
Fax: 39 66 47 11
Mail: kommunen@gladsaxe.dk

Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

  • E-Mail: dpo@gladsaxe.dk
  • Telefon: 39 57 69 00
  • Ved brev: Gladsaxe Kommune, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg, att. ’Databeskyttelsesrådgiveren’

Lovgrundlaget og formålet for behandling af dine oplysninger
I forbindelse med at du opretter eller stemmer på et borgerforslag, indsamler vi dit navn samt din adresse og e-mail.

Som hoved- og medstiller vil dit navn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside sammen med dit borgerforslag. Dine oplysninger vil sammen med dit borgerforslag være tilgængelige på kommunens hjemmeside i maksimalt to år, eller indtil forsøgsperiodens udløb 15. marts 2021.

Formålet med behandlingen af hoved- og medstilleres oplysninger er at sikre, at der kun stilles forslag, som minimum tre borgere ønsker offentligt at støtte oprettelsen af og at kommunen kan validere, at personerne bag forslaget opfylder kravene til at stille forslag. 

Når du stemmer på et borgerforslag, vil ingen af dine oplysninger blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Formålet med behandlingen af oplysningerne er, at det skal være muligt for kommunen at validere, at den person, der støtter forslaget, opfylder kravene til dette. 

Borgerforslag er en ordning, som giver borgere i Gladsaxe Kommune mulighed for at få direkte indflydelse på den politiske dagsorden i kommunen, hvis minimum 600 andre gladsaxeborgere også støtter et givent forslag.

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med ordningen er derfor i samfundets interesse, og hjemlen til at behandle de pågældende personoplysninger er databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e.

Modtagere af dine personoplysninger
Gladsaxe Kommune er som udgangspunkt eneste modtager af dine personoplysninger, men i nogle tilfælde vil vi, for at leve op til forvaltningslovens eller offentlighedsloven regler om aktindsigt, videregive oplysninger om dig.

Overførsel til tredjelande

Gladsaxe Kommune behandler ikke dine oplysninger uden for Danmark, EU og EØS.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Dine oplysninger vil blive slettet fra kommunens hjemmeside efter maksimalt to år. Herefter, vil den borgerforslagssag, hvori dine oplysninger indgår, blive arkiveret. Efter en vis periode vil sagen efter arkivlovgivningens regler enten blive slettet eller overført til Rigsarkivet.   

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte kommunen eller databeskyttelsesrådgiveren. 

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.
  • Ret til sletning: Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger vi behandler om dig.  Gladsaxe Kommune kan dog ikke kan slette oplysninger om dig, hvis andre regler gør, at de ikke kan slettes. Dette kan f.eks. være offentlighedens regler om journaliserings- og notatpligt eller arkivloven.
  • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlig. Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at Gladsaxe Kommune bør stoppe med at behandle de pågældende personoplysninger om dig.
  • Ret til begrænsning: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.
  • Ret til at klage: Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Borgerforslag