Kend din kommune

Med turen ”Kend Din Kommune” kommer du rundt til interessante seværdigheder i Gladsaxe Kommune.

Kend Din Kommune

Aktiviteter og samvær

Find information om bl.a. Rejser, ture og kurser - caféer og daghjem - klubber, foreninger og Telefonkæden.

Aktivitet og samvær

Hjælp til seniorer

Har du brug for hjælp? - Til at løse opgaver i dagligdagen? Eller IT-hjælp - Eller hjemmehjælp?

Hjælp til seniorer

Pension og økonomi

Her finder du information om bl.a. boligstøtte, del- og folkepension, diverse lån, tillæg og tilskud samt ældrechekken.

Pension og økonomi

Seniorbladet 60+

I bladet finder du aktuelle tilbud, aktiviteter og arrangementer med fokus på socialt samvær, forebyggelse og sundhed.

Læs mere om 60+

Når livet slutter

- Har vi alle brug for hjælp og støtte. Det kan være et hospice til den sidete tid eller en sorggruppe, hvor der er nogen at tale med.

Når livet slutter

Ture og rejser

Hvilken seniorrejse eller -tur skal du med på i år? Der er nye destinationer til Danmarksturene og seniorrejserne.

Se turene her

Seniorer og sundhed

Få et overblik over de forskellige tilbud - bl.a. Forebyggende hjemmebesøg, Motion, Frivillig motionsven og Omsorgstandpleje.

Seniorer og sundhed

Boliger for seniorer

Du skal visiteres til både ældre- og plejebolig. Læs om, hvilke krav du skal opfylde for at blive visiteret til en bolig.

Boliger for seniorer

Demens

Demens er en sygdom mange frygter. Læs mere om symptomerne og hvad du kan gøre hvis du brug for hjælp.

Demens

Seniorrådet

Seniorrådet er folkevalgt organ, der skal høres i alle politiske sager, der vedrører seniorer.
Læs om Seniorrådets mærkesager.

Seniorrådet

Pensionsområdet

Få et overblik over behandlingstiderne inden for pensionsområdet

Se behandlingstider

Nyheder

Se alle nyheder

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Seniorer

Søg om lån til beboerindskud

Her kan du søge om lån eller garanti for lån til beboerindskud i almennyttige boliger.

Søg om lån til beboerindskud

Søg om lån til beboerindskud

Her kan du søge om lån eller garanti for lån til beboerindskud i almennyttige boliger.

Søg om lån til beboerindskud

Søg boligstøtte

Søg boligstøtte

Søg om kropsbårne hjælpemidler

Du kan her søge om kropsbårne hjælpemidler, hvis din fysiske eller psykiske funktionsevne er varigt nedsat.

Søg om kropsbårne hjælpemidler

Søg om kropsbårne hjælpemidler

Du kan her søge om kropsbårne hjælpemidler, hvis din fysiske eller psykiske funktionsevne er varigt nedsat.

Søg om kropsbårne hjælpemidler

Søg folkepension

Søg folkepension

Søg helbredstillæg

Søg helbredstillæg

Søg udvidet helbredstillæg

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til briller, tandprotese og fodbehandling.

Søg udvidet helbredstillæg

Søg udvidet helbredstillæg

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til briller, tandprotese og fodbehandling.

Søg udvidet helbredstillæg

Udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, på vegne af pårørende eller nærtstående, som ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.

Søg udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Du kan her søge udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, på vegne af pårørende eller nærtstående, som ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.

Søg udvidet helbredstillæg med fuldmagt

Søg helbredstillæg med fuldmagt

Her kan du søge om helbredstillæg som pårørende eller nærtstående.

Søg helbredstillæg med fuldmagt

Søg helbredstillæg med fuldmagt

Her kan du søge om helbredstillæg som pårørende eller nærtstående.

Søg helbredstillæg med fuldmagt

Søg personligt tillæg

Her kan du som pensionist søge digitalt om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale.

Søg personligt tillæg

Søg personligt tillæg

Her kan du som pensionist søge digitalt om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale.

Søg personligt tillæg

Søg om post til døren

Søg om post til døren

Søg om at stemme hjemme

Søg om at stemme hjemme

Søg om lån til ejendoms­skatter

Her kan du som boligejer søge om et lån til at betale dine ejendomsskatter til kommune og region.

Søg om lån til ejendomsskatter

Søg om lån til ejendoms­skatter

Her kan du som boligejer søge om et lån til at betale dine ejendomsskatter til kommune og region.

Søg om lån til ejendomsskatter

Bestil flextrafik

Bestil flextrafik

Søg om forbrugsgode

Søg om forbrugsgode

Søg om ikke-kropsbårne hjælpemidler

Søg om ikke-kropsbårne hjælpemidler

Søg om bolig­indretning

Søg om bolig­indretning

Søg varmetillæg

Søg varmetillæg

Erklæring om skifte ved død

Erklæring om skifte ved død

Søg plejevederlag

Søg plejevederlag

Søg ansættelse til pasning af nærtstående

Søg ansættelse til pasning af nærtstående

Udvidet helbredstillæg - Erklæring fra tandtekniker/tandlæge

Som tandtekniker og tandlæge kan du her sende en erklæring til kommunen, når en kunde/patient ansøger om udvidet helbredstillæg.

Indsend erklæring fra tandtekniker/tandlæge

Udvidet helbredstillæg - Erklæring fra tandtekniker/tandlæge

Som tandtekniker og tandlæge kan du her sende en erklæring til kommunen, når en kunde/patient ansøger om udvidet helbredstillæg.

Indsend erklæring fra tandtekniker/tandlæge

Udvidet helbredstillæg - erklæring fra optiker

Som optiker og øjenlæge kan du her sende en erklæring til kommunen, når en kunde/patient ansøger om udvidet helbredstillæg.

Indsend erklæring fra optiker

Udvidet helbredstillæg - erklæring fra optiker

Som optiker og øjenlæge kan du her sende en erklæring til kommunen, når en kunde/patient ansøger om udvidet helbredstillæg.

Indsend erklæring fra optiker

Udvidet helbredstillæg - erklæring fra fodplejer/fodterapeut

Som fodplejer og fodterapeut kan du her sende en erklæring til kommunen, når en kunde/patient ansøger om udvidet helbredstillæg.

Indsend erklæring fra fodplejer/fodterapeut

Udvidet helbredstillæg - erklæring fra fodplejer/fodterapeut

Som fodplejer og fodterapeut kan du her sende en erklæring til kommunen, når en kunde/patient ansøger om udvidet helbredstillæg.

Indsend erklæring fra fodplejer/fodterapeut

Kontakt

Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
ssf@gladsaxe.dk

Ledelse

Afdelingschef
Herle Klifoth
sofhek@gladsaxe.dk