Ejendomsskat

I øjeblikket har SKAT gang i bedre registrering af erhvervsejendomme i BBR. Hvis du har spørgsmål til det, skal du ringe direkte til SKAT på telefon 72 22 28 47

Betaling af ejendomsskat

En gang om året får ejere af fast ejendom digitalt tilsendt en ejendomsskattebillet, som indeholder specifikationer over ejendommens skatter og afgifter.
Forespørgsler vedrørende ejendomsskattebilletten kan rettes til Byggesag, tlf.: 39 57 59 05.
Forespørgsler vedrørende betalingen skal rettes til Opkrævningen, tlf.: 39 57 50 98

Betaling

Halvårsbeløbene forfalder til betaling 1. januar og 1. juli 2018 og skal være betalt senest 31. januar og 31. juli 2018 (beløbet vil fremgå af betalingsoversigten for henholdsvis januar og juli måned)

Kommunen er tilsluttet NETs, som betyder, at du kan betale din ejendomsskat via et automatisk træk på din konto i et pengeinstitut

Husk at du selv er ansvarlig for, at pengene trækkes på din konto, når raten har sidste rettidige indbetalingsdato

Hvad er ejendomsskat

Ejendomsskat består af grundskyld og dækningsafgifter.

  • Grundskyld til kommunen beregnes af grundværdien minus fradrag for forbedringer
  • For erhvervsejendomme opkræves endvidere en dækningsafgift, der beregnes af forskelsværdien. Afgiften kan alene opkræves af kommunen.
  • For offentlige ejendomme opkræves der dækningsafgift af såvel forskelsværdi som grundværdi

Byrådet har for 2018 fastsat:

  • Grundskyldspromillen til 23,0
  • Dækningsafgiftspromillen til 9,2

Refusionsopgørelse  ved køb og salg af bolig

Køber eller sælger du en bolig skal renovationen (betaling for afhentning af dagrenovation) fremgå af refusionsopgørelsen. En refusionsopgørelse er en opgørelse over de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger. Udgiften fremgår af ejendomsskattebilletten, som sælger har betalt og udgiften skal fordeles mellem køber og sælger i forhold til ejertid beregnet med overtagelsesdatoen som skæringsdato. Det er i de fleste tilfælde købers advokat, som udarbejder refusionsopgørelsen. Det skal fremgå af købsaftalen, hvem opgaven påhviler.

Gladsaxe Kommune har ikke med refusionsopgørelsen at gøre. Det er alene et anliggende mellem køber og sælger.

Bedre registrering af erhvervsejendomme i Bygnings-og Boligregistret (BBR)

SKAT sender i disse dage breve til ejere og administratorer af erhvervsejendomme i hele Danmark. Oplysningerne skal bruges som en del af grundlaget for ejendomsvurderingen.

Når du modtaget brevet, vil der står hvilke bygninger, SKAT ønsker oplysninger om. Der vil også stå et telefonnummer du skal ringe til, og hvornår deres telefoner er åbne. Du skal derfor ikke foretage dig noget,  før du har modtager brevet fra SKAT.

SKAT står for kontakten til ejer/administrator i forbindelse med indsamlingen af de nye og mere detaljerede oplysninger. Ajourføringen sker i kommunen og ejer eller administrator modtager efterfølgende en ny BBR-meddelelse.

Hvis du har spørgsmål, skal du derfor ringe direkte til SKAT på 72 22 28 47, da der er dem der står for opgaven.
De har telefontid mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.

Hvis du vil læse mere kan du gå ind på skat.dk/bekendtgørelser
Klik på Bekendtgørelser og søg efter: Bekendtgørelse nr 1010 af 24. oktober 2012, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1315 af 11. november 2016
Du kan læse om indberetningen i § 18 a

Byg og bolig