Ejendomsskat

Du har fået indefrosset en del af din grundskyld for 2019. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning. Læs mere længere nede på denne side.

Betaling af ejendomsskat

En gang om året får ejere af fast ejendom digitalt tilsendt en ejendomsskattebillet, som indeholder specifikationer over ejendommens skatter og afgifter.

  • Forespørgsler vedrørende ejendomsskattebilletten kan rettes til Byggesag, tlf.: 39 57 59 05.
  • Forespørgsler vedrørende betalingen skal rettes til Opkrævningen, tlf.: 39 57 50 98

Betaling

Halvårsbeløbene forfalder til betaling 1. januar og 1. juli 2019 og skal være betalt senest 31. januar og 31. juli 2019 (beløbet vil fremgå af betalingsoversigten for henholdsvis januar og juli måned)

Kommunen er tilsluttet NETs, som betyder, at du kan betale din ejendomsskat via et automatisk træk på din konto i et pengeinstitut

Husk at du selv er ansvarlig for, at pengene trækkes på din konto, når raten har sidste rettidige indbetalingsdato

Hvad er ejendomsskat

Ejendomsskat består af grundskyld og dækningsafgifter.

  • Grundskyld til kommunen beregnes af grundværdien minus fradrag for forbedringer
  • For erhvervsejendomme opkræves endvidere en dækningsafgift, der beregnes af forskelsværdien. Afgiften kan alene opkræves af kommunen.
  • For offentlige ejendomme opkræves der dækningsafgift af såvel forskelsværdi som grundværdi

Byrådet har for 2019 fastsat:

  • Grundskyldspromillen til 23,0
  • Dækningsafgiftspromillen til 9,0

Refusionsopgørelse ved køb og salg af bolig

Køber eller sælger du en bolig skal renovationen (betaling for afhentning af dagrenovation) fremgå af refusionsopgørelsen. En refusionsopgørelse er en opgørelse over de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger. Udgiften fremgår af ejendomsskattebilletten, som sælger har betalt og udgiften skal fordeles mellem køber og sælger i forhold til ejertid beregnet med overtagelsesdatoen som skæringsdato. Det er i de fleste tilfælde købers advokat, som udarbejder refusionsopgørelsen. Det skal fremgå af købsaftalen, hvem opgaven påhviler.

Gladsaxe Kommune har ikke med refusionsopgørelsen at gøre. Det er alene et anliggende mellem køber og sælger.

Information om den midlertige indefrysningsordning for grundskyld 2018-2020

Du har fået indefrosset en del af din grundskyld for 2019. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.
Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018
Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at din kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.
Beløbet svarer til stigningen i din grundskyld for hele 2019.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside http://www.skm.dk/

Du kan også læse om det på Bolius.dk

Byg og bolig